(MA3: Quiz)

Pertanyaan:
Ada berapa nama kholifah Islam yang namanya. ……….. Billah? Sebutkan 3 diantaranya

Jawaban:
Khalifah Billah bersaudara adalah khalifah bani abbasiya, 😀
Kemudian kekhilafahan beralih ke tangan Bani ‘Abasiyah yang berpusat di Baghdad. Total masa berlaku khilafah ini sekitar 446 tahun. Khalifah pertama adalah Abu al-’Abbas al-Safaah. Sedangkan khalifah terakhirnya Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah.
Secara rinci masa kekuasaan mereka sebagai berikut:

Abul ‘Abbas al-Safaah {tahun 133-137 H/750-754 M}

Abu Ja’far al-Manshur {tahun 137-159 H/754-775 M}

Al-Mahdi {tahun 159-169 H/775-785 M}

Al-Hadi {tahun 169-170 H/785-786 M}

Harun al-Rasyid {tahun 170-194H/786-809 M}

Al-Amiin {tahun 194-198 H/809-813 M}

Al-Ma’mun {tahun 198-217 H/813-833 M}

Al-Mu’tashim Billah {tahun 618-228 H/833-842M}

Al-Watsiq Billah {tahun 228-232 H/842-847 M}

Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah {tahun 232-247 H/847-861 M}

Al-Muntashir Billah {tahun 247-248 H/861-862 M}

Al-Musta’in Billah {tahun 248-252 H/862-866 M}

Al-Mu’taz Billah {tahun 252-256 H/866-869 M}

Al-Muhtadi Billah {tahun 256-257 H/869-870 M}

Al-Mu’tamad ‘Ala al-Allah {tahun 257-279 H/870-892 M}

Al-Mu’tadla Billah {tahun 279-290 H/892-902 M}

Al-Muktafi Billah {tahun 290-296 H/902-908 M}

Al-Muqtadir Billah {tahun 296-320 H/908-932 M}

Al-Qahir Billah {tahun 320-323 H/932-934 M}

Al-Radli Billah {tahun 323-329 H/934-940 M}

Al-Muttaqi Lillah {tahun 329-333 H/940-944 M}

Al-Musaktafi al-Allah {tahun 333-335 H/944-946 M}

Al-Muthi’ Lillah {tahun 335-364 H/946-974 M}

Al-Tha`i’ Lillah {tahun 364-381 H/974-991 M}

Al-Qadir Billah {tahun 381-423 H/991-1031 M}

Al-Qa`im Bi Amrillah {tahun 423-468 H/1031-1075 M}

Al-Mu’tadi Bi Amrillah {tahun 468-487 H/1075-1094 M}

Al-Mustadhhir Billah {tahun 487-512 H/1094-1118 M}

Al-Mustarsyid Billah {tahun 512-530 H/1118-1135 M}

Al-Rasyid Billah {tahun 530-531 H/1135-1136 M}

Al-Muqtafi Liamrillah {tahun 531-555 H/1136-1160 M}

Al-Mustanjid Billah {tahun 555-566 H/1160-1170 M}

Al-Mustadli`u iamrillah {tahun 566-576 H/1170-1180 M}

Al-Naashir Lidinillah {tahun 576-622 H/1180-1225 M}

Al-Dhahir Biamrillah {tahun 622-623 H/1225-1226 M}

Al-Mustanshir Billah {tahun 623-640 H/1226-1242 M}

Al-Musta’shim Billah {tahun 640-656 H/1242-1258 M}

Al-Mustanshir Billah II {tahun 660-661 H/1261-1262 M}

Al-Haakim Biamrillah I {tahun 661-701 H/1262-1302 M}

Al-Mustakfi Billah I {tahun 701-732 H/1302-1334 M}

Al-Watsiq Billah I {tahun 732-742 H/1334-1343 M}

Al-Haakim Biamrillah II {tahun 742-753 H/1343-1354 M}

Al-Mu’tadlid Billah I

Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah I

Al-Watsir Billah II {tahun 785-788 H/1386-1389 M}

Al-Musta’shim {tahun 788-791 H/1389-1392 M}

Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah II

Al-Musta’in Billah {tahun 808-815 H/1409-1416 M}

Al-Mu’tadlid Billah II {tahun 815-845 H/1416- 1446 M}

Al-Mustakfi Billah II {tahun 845-854 H/1446-1455 M}

Al-Qa`im Biamrillah {tahun 754-859 H/1455-1460 M}

Al-Mustanjid Billah {tahun 859-884 H/1460-1485 M}

Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah III

Al-Mutamasik Billah {tahun 893-914 H/1494-1515 M}

Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah IV

Khilafah Bani Abbasiyah dihancurkan oleh pasukan Tartar , sehingga umat Islam sempat hidup selama 3,5 tahun tanpa adanya khalifah. Namun kurun waktnya hanya terpaut 3 tahun setengah saja dan segera berdiri khilafah Utsmaniyah

*mari kita hitung bersama*

Sumbernya dari siniii:
http://usudullah.blogspot.com/2012/09/daftar-nama-para-khalifah-islam.html

Semoga Bermanfaat.

Salam Positif & Optimis! 😀
DiniAnnisa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s